ป้ายคาถาบูชา

 

ป้ายคาถาบูชา


พุทธศาสนาสุภาษิตบทหนึ่ง ซึ่งเป็นที่คุ้นหูคุ้นใจคนจำนวนมาก คือบทที่ว่า... “สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ” แปลความว่า “การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”

กล่าวได้ว่า ผู้มีธรรมเพียงคนเดียว ย่อมยังความเย็น ความสุข ให้เกิดได้เป็นอันมาก ตรงกันข้ามกับผู้ไม่มีธรรม.....แม้เพียงคนเดียว ก็ย่อมยังความร้อนความทุกข์ให้เกิดได้เป็นอันมาก

นี่จึงเป็นที่มาของความนิยมในการให้ธรรมเป็นธรรมทาน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ หนังสือสวดมนต์ หรือการถวายป้ายแกะสลักคำบูชาต่างๆ ตามกำลังและศรัทธา "พระธรรมอันประเสริฐจะอยู่ตราบนานแสนนาน ตราบเท่าที่มีผู้ประพฤติธรรมอันถูกต้อง"

 

หมายเหตุ  - หากเป็นป้ายติดตั้งภายในร่มใช้ได้ทั้ง หินอ่อน&แกรนิต

แต่หากใช้งานภายนอกแนะนำใช้เป็นหินแกรนิต เพื่อความคงทนถาวร

  • ติดต่อ (ติ๊ก) 081 582 2727 (คุ้ม) 081 851 9609

จำหน่าย หินอ่อน & หินแกรนิต

ทำพื้นผิวกันลื่น รับออกแบบ

พร้อมช่างติดตั้ง

ติดต่อสอบถาม

(คุ้ม) 081 851 9609

(ติ๊ก) 081 582 2727

Email: pathaweesila@gmail.com

Visitors: 390,283