ป้ายหน่วยงานต่างๆ

  ป้ายชื่อหน่วยงาน ชื่อโรงเรียน บริษัท ห้างร้านต่างๆ นิยมใช้หินแกรนิตมากกว่าหินอ่อน เพราะหินแกรนิตมีความทนทานมากกว่าหินอ่อน สามมารถทนแดด ทนฝน ได้ดีกว่า


Visitors: 390,281